Thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội về công tác Chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí ...